Aktuellt datum och tid: lör 23 okt 2021, 00:31

Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Guide: Felsökning förgasare
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:02 
Grundare
Grundare
Användarvisningsbild

Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09
Inlägg: 2332
Ort: Luleå
Felsökning
Innan du börjar riva förgasaren - besvara följande tre frågor:
1) Har jag gnista?
2) Står tändningen rätt? (eller CDI´n defekt)
Ett tändningsfel visar sig för det mesta oberoende av trottellyft (hur mycket du gasar).
Är det ett förgasarfel kan man ofta hitta ett trottelläge där motorn går bra.
3) När uppstod felet?
Uppstod felet utan förvarning... eller efter det att du mekat med hojen?
Ofta beror felen på något vi gjort eller glömt att göra.
Var metodisk!
Det kan vara frestande att gripa sig an med själva mekandet men du vinner på att sortera de grå cellerna först!
Lycka till!
_______________________________________________________________________________________________________
Svårstartad
Problemet kan bero på följande orsaker:

Fel på tändningen är inte ovanligt.
Även om du har gnista när du kollar stiftet i fria luften så är det inte säkert att "krämen" räcker till under verkliga betingelser.
Dessutom måste tändningen/ventilerna stå rätt! Länk: Ställa ventiler

Stopp i bränsletillförseln.
Det kan handla om vakuumlås eller smuts i tanken.
Stopp på vägen mellan tank och förgasare.
Smuts/stopp i nålventil eller lågfartskrets.

Fel förgasarbestyckning.
Detta kan inträffa då du sätter på en förgasare som aldrig suttit på din motor förut.
Eller så har du själv stoppat i fel munstycken.

Automatchoke.
Din automatchoke "spökar"
Testa att justera den Länk: Felsökning Automachoke


_______________________________________________________________________________________________________
Hur ser stiftet ut?
Detta är det första du bör kolla
Länk Dans MC "Läsa tändstift"

Bild
Mycket bra färg på stiftet ovan!

_______________________________________________________________________________________________________
Torrt stift
Bild
Grått/vitt stift - för lite bränsletillförsel

... tyder på att bränsle inte alls - eller i otillräcklig mängd - når förbränningsrummet.
Möjliga orsaker:
 • Otillräcklig tank- och/eller flottörhusventilation
 • Skräp i tanken
 • Stopp mellan tank och förgasare
 • Trasig/nedsmutsad bensinkran
 • Skräp i nålventil
 • Stopp i lågfarts-/choke-kretsen
 • Luftläcka i insuget

Felsökning - torrt stift
Otillräcklig tankventilation
Om bensintankens ventilationshål är igentäppt uppstår vacuum i tanken och bränslet når aldrig förgasaren.
Koppla loss bensinslangen vid förgasaren - var beredd med ett uppsamlingskärl.
Med öppnad bensinkran ska det nu forsa bensin genom slangen.
Om inte, öppna tanklocket.
Om det nu kommer bensin är tankventilationen otillräcklig.
Har du en vacuumstyrd bensinkran måste du suga i vacuumslange för att aktivera vacuumfunktionen.

_______________________________________________________________________________________________________
Stopp i kran och filter
Kommer det nu inte bensin genom slangen, trots att tanklocket är öppnat, kan filtret vara igensatt.
Detta sitter ofta inuti tanken och följer med när du monterar bort kranen.
Bild
Vacuumstyrd bensinkran samt filter
Länk: Kontrollera din vacuumstyrda bensinkarn

Otillräcklig flottörhusventilation
Har du nu sett att du har bensin fram till förgasaren är det dags att snabbkolla flottörhusets ventilation.
Denna ser du i form av en eller två slangar som löper från sidan av trottelhuset.
Du ska kunna blåsa i dessa utan att uppleva något större motstånd.
Bild
Flottörhusventilationen är slangen markerad med röd pil

Från och med nu underlättar det om vi monterar bort förgasaren

Smuts i nålventil
Bild
Nålventil inringad med rött

Öppna bottenpluggen och töm flottörhuset (i uppsamlingskärlet!).
Lägg den rengjorda förgasaren på bänken och anslut en ren slang till förgasarens bensiningång.
Se till att förgasaren är rättvänd (inte upp och ner) och blås lätt i slangen.
Om du inte kan blåsa in luft i flottörhuset... eller om du först kände ett litet motstånd när du blåste och att det därefter gick lättare, så kan detta bero på en kärvande nålventil.
Detta kan hända om moppen fått stå oanvänd en längre tid.
I vilket fall som helst är det dags att montera ner förgasaren.

Vi börjar med flottörhuset.
Denna "kopp" under förgasaren sitter oftast fast med fyra stjärnskruv.
Skruva loss och inspektera.
Finner du en klibbig beläggning i botten på flottörhuset så kan du räkna med att detta klägg också letat sig fram till känsligare delar.

Håll förgasaren framför dig i upp och nervänt läge.
Följ förgasarens bränsleingång och du hittar nålventilen.
För att komma åt den måste du montera bort flottören.
Detta gör du genom att pilla ur sprinten som löper genom flottörstolparna.
Denna trillar nästan ur av sig själv på vissa förgasare medan den på andra sitter ganska hårt.
Var FÖRSIKTIG om du måste knacka ur den... se till att stolparna har stöd!
Det är väldigt lätt att knäcka dem... och då har du just skickat förgasaren till den eviga vilan!

Nu när du monterat bort flottören så kommer du åt nålventilen.
Är spetsen av svart gummi (viton) så torkar du ren den och inspekterar.
Dessa nålventiler är inte så känsliga.
Om vi fortfarande inte funnit orsaken till bränslebristen fortsätter vi med felsökningen...

Smuts i övriga munstycken
Skruva ur lågfarts-, högfarts och nålmunstycket och kolla att det inte sitter smuts i dessa.
Om det verkar OK så kan det ändå vara smuts i kanalerna.
Säkraste sättet att få rent är med hjälp av ultraljud men tryckluft kan duga.
Tänk på att blåsa mot bränsleriktningen, annars riskerar du att smutsen sätter sig ännu mer!

Fortfarande problem?
Om du trots denna genomgång fortfarande inte hittat felet är orsaken troligtvis av övernaturlig art..... Skin_Colorz_PDT_02

_______________________________________________________________________________________________________
Blött stift
... är nästan uteslutande ett tecken på fel på tändningen.
Även om tändstiftet ger gnista behöver inte detta betyda att det gör det när det kommer på plats.
Bristfälliga tändningskomponenter kan göra gnistan för svag.
Dessutom måste gnistan komma i rätt tid.
Står tändningen rätt är CDI´n hel?
_______________________________________________________________________________________________________
Bild
Oljiga stift
Det ovan sagda gäller alltså om stiftet är blött av bensin, inte olja.
Om stiftet är oljigt kan orsaken bero på läckande ventilstyrning (fyrtakt) eller läckande packning mellan växellåda och vevhus (tvåtakt).

_______________________________________________________________________________________________________
Bild
Sotigt stift
Ett svart och sotigt stift kan vara tecken på att motorn går för fett.
Kollar du stiftet utan att bry dig om att göra "enligt ritualen" kommer stiftet alltid att visa sig något sotigt, även då förgasaren är rätt bestyckad.

_______________________________________________________________________________________________________
Plugchop lightvariant
... eller konsten att läsa ett stift
 • Leta reda på en lång raksträcka där du kan ligga med fullt skaft på hög växel.
 • En aning uppförslut skadar inte. Efter 20-30 sek (ca 1 km):
 • Håll kvar full gas, frikoppla och tryck in dödarknappen.
 • Därefter låt hojen rulla till stopp.
 • Vänta gärna ett slag tills motorn svalnat.
 • Nu monterar du ur stiftet och läser av.
 • Färgen på stiftet talar om för dig om du kör på rätt högfartsmunstycke.

Kör du och stannar som vanligt och sedan stänger av på vanligt sätt kommer stiftet troligtvis vara svart av sot..
______________________________________________________________________________________________________
Nysande förgasare
... kan bero på:
 • Tjuvluft mellan förgasare och cylinder
 • Smuts i lågfarts-/tomångskretsen
 • För litet lågfartsmunstycke
 • För låg flottörnivå
 • Felaktigt ventilspel (fyrtakt)
 • Läckande avgasventil (ger även avgassmällar)

om den nyser högre upp i registret så kan orsaken vara:
 • Skräp i nål- eller huvudmunstycke
 • För litet nål- eller huvudmunstycke
 • Smuts i tank, slang eller nålventil
 • Nålen har tappat clipset och trillat ner

_______________________________________________________________________________________________________
Avgassmällar

...under förutsättning orsaken inte beror på ett tändningsfel
Om det inträffar vid gaspådrag eller jämn gas:
 • Läckage mellan cylinder och ljuddämpare
 • Luftskruven felaktigt justerad
 • För stort lågfartsmunstycke
 • För stort nålmunstycke
 • Felaktig nål eller nål i för hög position
 • För hög flottörnivå
 • Choken ligger på
 • Otäta ventilstyrningar (4-taktare)
Om det bara inträffar vid avslag:
 • För litet lågfartsmunstycke
 • Läckage mellan cylinder och ljuddämpare
_____________________________________________________________________________________________________
Tomgångsproblem
För hög tomgång
 • Felaktigt ställd tomgångsskruv
 • Tjuvluft mellan förgasare och cylinder
 • Felaktig flottörnivå
 • Trotteln stänger inte riktigt
 • Läckande choke-krets
 • Läckande acc.pump

Vandrande tomgång
 • Smuts i tomgångskretsen (ex. lågfartsmunstycket)
 • Tjuvluft mellan förgasare och cylinder

Vill inte gå på tomgång
 • Felaktigt ställd tomgångsskruv
 • Smuts i tomgångskretsen
 • För låg flottörnivå

_______________________________________________________________________________________________________
Lågfartsproblem - från tomgång upp till 1/4 gas
 • Skräp i lågfartskretsen
 • Felaktigt lågfartsmunstycke
 • Tjuvluft mellan förgasare och cylinder
 • Felaktig flottörnivå

Motorn dör vid gaspådrag
Detta kan bero på otillräcklig bränsletillförsel.
Möjliga orsaker:
 • Igentäppt bensinslang eller bränslefilter
 • Igensatt tank- eller flottörhusventilation
 • Smuts i nålventil
 • För låg flottörnivå

Motorn ryker och är trög att komma upp i varv
Ett tecken på för rik bränsleblandning.
Möjliga orsaker:
 • För stort lågfartsmunstycke
 • För stort nålmunstyckemunstycke
 • Felaktig nål (eller sitter för högt)
 • Igensatt luftfilter

_______________________________________________________________________________________________________
Problem på halvgas - mellan 1/4 och 3/4 gas
 • Smuts i huvud- eller nålmunstycke
 • Felaktig nål eller nål i fel position
 • Felaktigt nålmunstycke
 • Smuts i nålventil
 • Smuts mellan tank och förgasare (ex. slangar, filter)
 • Igentäppt tank- eller flottörhusventilation
_______________________________________________________________________________________________________
Problem vid fullgas - från 3/4 gas och uppåt
Hackar och rycker på fullgas.
 • Skräp i huvudmunstycke
 • Smuts i nålventil
 • Smuts mellan tank och förgasare (ex. slangar, filter)

Ryker... vill inte varva ur.
 • För stort huvudmunstycke
 • Trotteln öppnar inte helt
 • Igensatt luftfilter
 • Choke-kretsen är aktiverad

Varvar men tappar kraft på toppen.
 • För litet huvudmunstycke (detta märks om motorn "kommer" när man slår av en liten aning från fullt)
 • Otillräcklig bensintillförsel (täppt bensinfilter eller bränsleslangar)
 • För litet nålmunstycke (detta märks när större huvudmunstycke inte hjälper)

_______________________________________________________________________________________________________
Svarar inte på gasen
 • Smuts i lågfartskretsen (lågfartsmunstycke m.m.)
 • För litet lågfartsmunstycke
 • Felaktig eller för lågt placerad nål
 • För litet nålmunstycke
 • För låg flottörnivå
 • Eventuell accelerationspump ur funktion

_______________________________________________________________________________________________________
Bensintörst
Förutsatt att detta inte beror på
1) yttre bränsleläckage eller
2) att bromsarna ligger på eller
3) för lågt lufttryck i däcken.
 • Igensatt luftfilter
 • Igensatt avgassystem
 • För stora munstycken
 • Felaktig eller för högt placerad nål
 • För hög flottörnivå
 • Choke-kretsen aktiverad
 • Läckande eller feljusterad acc.pump_________________
Bild
Ställ inga frågor om felsökning i PM till moderatorerna!
Forumet är till för att lära ut till många.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Felsökning förgasare
InläggPostat: ons 25 maj 2011, 15:15 
50 km/h
50 km/h

Blev medlem: tis 09 nov 2010, 11:28
Inlägg: 82
Citera:
Problem vid fullgas - från 3/4 gas och uppåt
Hackar och rycker på fullgas.

¤ Skräp i huvudmunstycke
¤ Smuts i nålventil
¤ Smuts mellan tank och förgasare (ex. slangar, filter)Om jag förstått rätt, kunde det läggas till:
¤ För stort huvudmunstycke_________________
DinSport X2 -08 * 63cc * 0,79 original hvd-munst. * All variomatik original * 1300mil juni 2011.
Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Felsökning förgasare
InläggPostat: tor 02 jun 2011, 02:31 
VIP
VIP
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån 30 maj 2011, 13:47
Inlägg: 67
Nja. Inte för stort. Isf känns maskin bara seg,å att den skulle spotta bakut har jag svårt att se. Rent respons å effektmässigt blir det på sin höjd som att trampa i en spann skit...det händer liksom inget.

Men.
Bilderna av stift som indikerar att allt e som det skall e lite fel för en fyrtaktare kan jag säga på rak arm. Det e bilden med det "vita" stiftet som e rätt.

Det förhåller sig såhär-om man nu skall ägna sig åt att läsa stift.
1/Det imperativa e att man inser att stiftet e motorns själ. Problemet e att det har minne sämre än en guldfisk. Det medför att det stiftet kan visa e det som hände exakt samma ögonblick som man klippte tändningen.
Mao...det går ENBART att dra slutsatser av det ögonblicket.

För det andra kräver som jag ser det sk "plug chops" att man har tillgång till två saker. Dels nån form av riktat ljus,typ som en maglite eller liknande,samt ett förstoringsglas.
På en fyrtaktare e den andra bilden rätt. Dvs det SKALL vara vitt.
Om man sen lyser ner i stiftets kropp så ser man efter isolatorn att rätt som det är ändrar det färg från vitt till svart eller brunt. Detta e den sk power ringen.
Ju snålare maskinen går desto längre ner hittar man den transfer punkt där power ringen ligger. Till den grad att om man går riktigt snålt kommer power ringen att klättra upp i stålet som själva gängan sitter på-fast invändigt då vid isolatorn.

Missfärgningar kan ske å då oftast som en effekt av sk additativ som bensinbolagen tillsätter bensinen.

Förstoringsglaset använder man som sagt för att titta NER i stiftet. Om man har som glasfärgade små pärlor runt isolatorn(dessa kan vara svarta åxå)så har man problem med spikningar. Ngt för alla som trimmar att hålla reda på tex.. ;)
Populärt även kallat "salt&peppar".

Men som sagt,genom att hålla koll på power ringen kan man utläsa MYCKET. Framför allt när man ligger å labbar med bestyckningar rent praktiskt för man märker ganska fort var maskinen gör sitt bästa. Framför allt med såpass effektsvaga motorer som i fallet med mopeder.

Det vettigaste idag e trots allt en sk bredbandslamda sensor. Den kan man installera i avgasröret innan ljuddämparen å på så vis ganska exakt få svart på vitt vad avser blandningsförhållanden under olika former av last. Nu e den formen av instrument inte helt gratis iofs...
För max moment på en 4 taktare utan överladdning eller lustgas brukar jag iaf sikta efter lambda 0.88 för max moment samt 0.90-0,91 på full last för max effekt. Om man hellre vill ha svaret i sk AFR(air/fuel ratio) så multiplicerar man bara med 14.7.
(Lambda 1 anges normalt till 14.7 viktenheter luft mot 1 viktenhet bensin. Om inte minnet sviker e lambda 1 på gas typ 9:1 osv osv osv)

Dvs att man har ett AFR på ung 13.4 för max effekt.

Poängen e vidare att man kosta på sig att fela LITE mot den rika sidan utan ngn större effektförlust så att ha AFR ner mot 13 blankt eller 13.1 e ibland att föredra. Framför allt med bruksmotorer som inte nödvändigtvis går på gränsen.

Hur som.
Det finns MYCKET att hämta i det här i prestanda,å då oavsett om vi talar moment,effekt eller ekonomi.

Som exempel.
Ganska nyligen har jag varit stort delaktig i att hjälpa en av mina kunder att välja delar osv till hans Mercedes 190 2.5-16. Detta e systerbilen till tidiga BMW M3 för den oinvigde.
Motorn e på rätt exakt 2.5 liter å e en ren sugmaskin. Dvs ingen turbo eller ngt annat hjälpmedel.

Byggdirektiven var svåra. Han ville ha en vettig gatmotor som han KAN åka bana med...å det innebär bla att den skall passera ASB;s nålsöga vad avser avgasvärden. Dvs under 0.5% CO samt 100ppm HC å Lambda 1 ung vid 2500 varv obelastat.
Svårare än man tror....å SPECIELLT då med en trimmad maskin med hög kompression. Nåja. Jag "mappade" maskin som har ett digitalt motorstyrsystem å fixade de gränsvärdena.
Motorn e som en orginalare att köra,bara mkt starkare iom den ökade kompressionen.
Kamaxlarna i den e original å toppen orörd. Bara renoverad. Avgas e enl original medans insuget e ett hemmabygge på mitt initiativ.

Den bänkades i lördags å kramade ur sig 261 hästar.

Detta e alltså en motor som används till vardags å som vem som helst kan köra.
Samma motor med turbo vet vi att vi fått ur närmare 800 ur....men se det e överladd det.... å 261 hästar sug ur en 2.5 liters 4 cylindrig gatmotor med bibehållen tomgång osv e fanimig en "tall order".

ENDA anledningen till att det gått att göra e just det att man lägger sig på gränsen å det ENDA sättet att kunna det e genom att ha välkalibrerade instrument. Typ...som en bredbandslambda...men för all del även en sk EGT(avgastemp mätare)


Offline
 Profil  
 
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Felsökning förgasare
InläggPostat: tor 02 jun 2011, 02:41 
VIP
VIP
Användarvisningsbild

Blev medlem: mån 30 maj 2011, 13:47
Inlägg: 67
Bild

Den färgen på isolatorn e vad vi vill ha. Kom åxå ihåg att det inte e lönt att läsa stift som e 1000 mil gamla. De har för länge sen gjort sitt å vad vidare e är dem ofta fulla med div rester som gör att det helt enkelt inte går att läsa korrekt.(Stiftet på bilden e ett exempel på ett som gått en stund)

Om man sen gör rent elektroden som sticker ut över anoden(dvs stiftets "plus" sida) så ser man snart en förändring i färg där med-fast denna ggn i den rena metallen. Detta e vår sk "heat transfer" punkt å den bör ligga ung 1/3 upp från stiftets bas. Dvs delen av stiftet med gänga.
Om den markeringen hamnar längre ut mot anoden...så använder man ett för kallt stift,å om den inte ens syns...så e chansen stor att man använder ett allt för varmt dito.


Offline
 Profil  
 


Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till: